DEARhealth-Telehealth

Het DEARhealth platform is bedoeld als digitale zorgondersteuning voor patiënten met een chronische aandoening. Hiervoor gebruiken zij een app op hun smartphone. DEARhealth-Telehealth is een vorm van DEARhealth dat speciaal wordt ingezet tijdens de Corona (COVID-19) crisis. Patiënten vullen regelmatig vragenlijsten in over klachten van hun chronische aandoening én van corona. Zij krijgen advies wanneer zij moeten thuisblijven volgens de corona maatregelen, of juist contact opnemen met hun huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis. Ook kunnen patiënten via chatberichten vragen stellen aan hun zorgteam.

Daarnaast helpt DEARhealth-Telehealth artsen en verpleegkundigen om de gezondheid van hun patiënten thuis te monitoren tijdens de piekdrukte in het Corona tijdperk. Zij kunnen hierdoor tijdig reageren op evt. verslechtering van de chronische aandoening of het optreden van corona klachten. Zo kunnen zij met vertrouwen patiënten adviseren om thuis te blijven totdat er klachten ontstaan, volgens de algemene corona maatregelen van het RIVM. Ook kunnen artsen en verpleegkundigen vragen ontvangen en beantwoorden via chatberichten, zonder dat een bezoek aan het ziekenhuis of telefonisch contact nodig is.

Patiënten handleiding

Om de DEARhealth patiënten handleiding in te kunnen zien heeft u een wachtwoord nodig. Indien u daarvoor in aanmerking komt is deze aan u gemaild door DEARhealth.